Opinie

PREDATOR SHOP Sklep zoologiczno-terrarystyczny Mateusz Pakuła Słupsk

Opinie o PREDATOR SHOP Sklep zoologiczno-terrarystyczny Mateusz Pakuła

Newsletter
Zostając naszym subskrybentem masz szansę dowiedzieć się o nowościach i upolować najlepsze promocje zanim zrobią to inni!
JĘZYK/LANGUAGE/SPRACHE
 
Nasz kanał na YouTube

Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Sprzedawca informuje o prawie odstąpienia od umowy oraz o sposobie i terminie wykonania tego prawa.

2. Sprzedawca informuje o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub gotowym formularzu do pobrania poniżej:

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

3. Sprzedawca informuje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, w tym o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

4. Sprzedawca informuje o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta (13 wyjątków) lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca, w przypadku gdy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (np. poprzez wiadomość e-mail), niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w powyższy sposób.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Jeżeli jednak Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca jest świadomy, że konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Sprzedawca jest świadomy, że konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

10.1. konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub

10.2. konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub

10.3. przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

11. Sprzedawca jest świadomy, że w chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sprzedawcą.

Przeczytaj: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

 

Prosimy zapoznać się również z treścią Regulaminu naszego sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl